Bilang isang pansamantalang dayuhang manggagawa, may karapatan kang magpalit ng mga employer habang nasa Canada ka. Puwede mong gamitin ang Job Bank para makahanap ng bagong trabaho, at iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon - libre lahat.

Labag sa batas na parusahan o ipa-deport ka ng iyong employer dahil sa paghahanap ng isa pang trabaho.

Nang dumating ka sa Canada bilang isang temporary foreign worker, binigyan ka ng work permit para sa isang takdang panahon. Baka kailanganin mong palitan ang iyong permit sa trabaho bago ka magsimulang magtrabaho para sa ibang employer. Matuto pa tungkol sa mga permit sa trabaho (sa ingles).

Maghanap ng mga trabaho

Sa Job Bank, madali at libre ang maghanap ng bagong trabaho sa Canada.

1 Simulan ang iyong paghahanap

I-click ang button na ito para makita ang lahat ng trabaho mula sa mga employer sa Canada na gustong mag-recruit ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa.

Baka kailanganin mong palitan ang iyong permit sa trabaho bago ka magsimulang magtrabaho para sa ibang employer. Matuto pa tungkol sa mga permit sa trabaho (sa ingles).

2 Kumuha ng mas mahuhusay na resulta

Gamitin ang mga field sa paghahanap sa itaas ng pahina kung gusto mo lang makita ang ilang uri ng trabaho. Halimbawa, puwede kang maghanap ng:

 • Isang posisyon sa trabaho o keyword, tulad ng "Manggagawa sa bukid", "Katulong sa pangangasiwa", "Kusinero" o "Driver ng trak".
 • Ang lokasyon kung saan mo gustong magtrabaho.

Puwede mo ring piliin ang mga filter sa kaliwang bahagi ng page para mapaliit ang iyong paghahanap.

Screenshot of the job search field.

3 Tingnan ang mga posting ng trabaho

Mag-scroll sa iyong mga resulta sa paghahanap para makakuha ng preview ng mga trabaho, kasama ang:

 • Posisyon sa trabaho
 • Pangalan ng employer
 • Lokasyon ng trabaho
 • Suweldo
 • Petsa noong na-post

Kapag nakakita ka ng trabahong interesado ka, i-click ang posisyon sa trabaho para matingnan ang buong detalye. Puwede mo ring malamankung paano mag-apply para sa trabaho.

Screenshot of a job posting preview in search results.

Puwede kang maghanap at mag-apply ng mga trabaho sa website ng Job Bank nanglibre.

Hinding-hindi dapat hilingin sa iyo ng mga employer na magbayad sa kanila para kunin ka nila.

Mag-apply sa mga posting ng trabaho

Sa Job Bank, naglalaman ng maraming detalye ang isang posting ng trabaho. Narito ang ilan sa pinakamahalaga:

Screenshot of important information included in a job posting.
 • Kung saan ka nagtatrabaho
 • Magkano ang ibabayad sa iyo ng employer
 • Gaano katagal ka inaasahang magtrabaho
 • Kailan ka gustong magsimula ng employer
 • Paano ka gustong mag-apply ng employer

Gamitin ang impormasyong ito para magpasya kung gusto mong mag-apply sa trabaho. Kung pinili mong makipag-ugnayan sa isang employer, puwede nilang hingin sa iyo ang:

 • Pangalan mo
 • Kasalukuyan mong trabaho
 • Nasaan ka nsa Canada
 • Karanasan mo sa trabaho
 • Kung mayroon kang may bisang permit sa trabaho

Puwedeng tumugon at magtanong sa iyo ang isang employer. Puwede ka rin niyang imbitahan para sa isang interview. Hindi mo kailangang magbigay ng impormasyon o tumugon sa isang employer kung nagbago ang isip mo o hindi ka komportable. Puwede ring magpasya ang employer na hindi ka kunin sa trabaho.

Makakatanggap ka ng isang pormal na sulat ng alok ng trabaho (sa ingles) kung gusto kang kunin ng employer. Madalas na nag-a-apply sa maraming trabaho ang mga tao bago sila matanggap.

Baka kailanganin mong palitan ang iyong permit sa trabaho bago ka magsimulang magtrabaho para sa ibang employer. Matuto pa tungkol sa mga permit sa trabaho (sa ingles).

Puwede ring isama sa mga posting ng trabaho ang katayuan ng aplikasyon ng employer sa Labour Market Impact Assessment (LMIA) (sa ingles).

 • Nakabinbin ang LMIA. Humiling ng pahintulot ang employer na kumuha ng isang dayuhang manggagawa para pansamantalang punan ang isang trabaho..
 • Nakabinbin ang LMIA. Mayroon nang pahintulot ang employer na kumuha ng isang dayuhang manggagawa para pansamantalang punan ang isang trabaho.

Kung naaprubahan na ang kanilang LMIA, puwede ka nang magsimulang magtrabaho kaagad para sa employer na iyon. Matuto pa (sa ingles).

Hindi pinapayagan ang iyong employer na pagbayarin ka para sa Labour Market Impact Assessment.

Mga kapaki-pakinabang na sanggunian

Para mag-ulat ng pang-aabuso

Hindi ka puwedeng parusahano ipa-deport ng iyong employer para sa pag-uulat laban sa kanila.

Para sa karagdagang tulong sa paghahanap ng trabaho

Date modified: